Webshop olarak 20 yıla yaklaşan deneyimimiz ve her biri alanlarında uzmanlaşmış teknik kadromuzla hem kurumsal firmaların hem de bireysel kullanıcıların bilgisayar, bilişim ve internet ilgili sorunlarına çözümler buluyoruz.
Haber Detayı
02 Ocak 2021 - Cumartesi 11:44
 
Bakırköy Belediyesi’nin 2019 Yılı Sayıştay Raporu Tartışılan Gerçekleri Gözler Önüne Serdi!
Sayıştay Başkanlığı, belediyelere ilişkin 2019 yılı denetim raporlarını açıkladı. Bakırköy Belediyesi'nin 112 sayfa halinde açıklanan raporunda sicili bir hayli kabarık görünürken, muhasebe ve hukuki anlamdaki eksiklikler dikkat çekti.
GÜNDEM Haberi
Bakırköy Belediyesi’nin 2019 Yılı Sayıştay Raporu Tartışılan Gerçekleri Gözler Önüne Serdi!

Bakırköy Belediyesi  2019 yılı Sayıştay  raporu vatandaşlar tarafından da çokça sorulan ve cevaplanmayan bir çok bilgiyi gözler önüne serdi.

 

BELEDİYENİN 2133 ÇALIŞANI VAR

 

Bakırköy Belediyesi’nin, 2019 sonu itibariyle çalışan personel sayısını Sayıştay raporundan öğreniyoruz. Rapora göre 245’i memur, 1820’si işçi ve 68’i ise sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 2133 personel istihdam edilmekteymiş. Sayıştay işçileri kadro veya şirket işçisi olduğuna dair bir açıklama yapmayıp, hepsini "Belediyede İstihdam Edilen İşçi" olarak belirtmiş.

 

BELEDİYENİN ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKETLER

 

Rapordan Belediyenin 8 şirkete ortak olduğunu, bu şirketlerden Bakırköy Yapı İnşaat Ulaşım A.Ş (BYUAŞ) ve Bakırköy Personel Hizmetleri Limited Şirketi’nin (BAKPER) yüzde yüz hissesinin, diğerlerinin ise hissedarı olduğunu görüyoruz. Ayrıca Bakırköy Belediyenin İstanbul Dünya Ticaret Merkezinin 4,9 hissesine sahip olduğu da yine rapordan anlaşılıyor. 

 

1- Bakırköy Yapı İnşaat Ulaşım AŞ (100)

 

2- Bakırköy personel Hizmetleri Limited Şirketi (100)

 

3- Kartal Ulaşım Turz. Sağ. ve Eğt. Hiz. San. ve Tic. AŞ (0,0021)

 

4- Kartal Halk Pazarı Gıd. Sağ. ve Eğt. Hi. San. ve Tic. AŞ (0,0001)

 

5- Kartal Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ (5)

 

6- İstanbul Dünya Ticaret Merkezi AŞ (4,9)

 

7- İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. AŞ (0,05)

 

8- İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ (0,0242).  

 

Belediyenin 100 hissesine sahip olduğu ilk şirket  Bakırköy Yapı İnşaat Ulaşım AŞ. Ardından  Bakırköy Personel Hizmetleri Limited Şirketi hisseleri şirketin kurucularından alındı ve bu şirket belediyenin hisselerinin tamamına sahip olduğu ikinci şirket oldu. Ardından  Bakırköy Yapı İnşaat Ulaşım AŞ çalışanı olan işçiler Bakırköy Personel Hizmetleri Limited Şirketine aktarıldı. Bu personel aktarma işlemi yetki belgesi davalık olan DİSK Genel-İŞ'in şikayet ettiği konulardan biriydi.

 

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi AŞ 'deki 4,9'luk hisse de önemli. Çünkü bu 4,9'luk hissenin parasal değeri 4.999.623,00 TL. Bu şirketin Yönetim Kurulunda Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu var. 

 

GİDERİ GELİRİNDEN FAZLA, FAİZ ÖDEYEN VE BORÇLANAN BELEDİYE

 

Belediyenin 2019 yılı gelir ve giderlerine baktığımızda ise belediyenin  305.489.324,31 TL gider, buna karşılık  277.867.011,14 TL gelir topladığı, bir yıllık açığının ise 27.622.313,17 TL olduğu görülüyor.

 

Gelir gider tablosunun dipnotunda "2019 yılı borçlanma tutarı 45.027.441,07 TL" olduğu yönünde açıklama var.

 

“Bütçe Gider Tahmin ve Gerçekleşen Tutar Tablosu” belediyenin 2019 yılında yaptığı FAİZ ödemesinin 13 milyona yakın olduğunu ortaya koyuyor.  (Tam rakam:12.759.214,16 TL)

 

USULSÜZ BAŞKANLIK KONUTU KİRALANMASI...

 

2014 Mart ayında göreve gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun, göreve geldikten yaklaşık 4 ay sonra 296 bin metrekare olarak mühürlediği, mühürleme işleminin kaldırılmasının ardından 309 bin metrekare olarak tamamlanmasına izin verildiği ve değeri 2 milyon dolar olarak satışa sunulan Pruva 34’e ardından geçen 6 yıl sonra taşınması da kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

 

Kerimoğlu’nun Pruva 34’e taşınmadan önce yaklaşık 6 yılda oturduğu Yeşilyurt’ta ki konut, raporda, “Lojman kiralanması için yasal zemin oluşturulmadan konut kiralanmış ve belediye başkanına tahsis edilmiştir." cümlesiyle yer aldı.

 

"İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; söz konusu konut kiralaması için gerekli görüşlerin ve izinlerin ilgili kurumlardan istendiği ancak görüş ve izinlerin verilmediği, buna rağmen konutun kiralandığı ve belediye başkanına tahsis edildiği görülmüştür." tespitine yer verildi.

 

BAŞKANLIK KONUTU KİRALAMASI BAŞINDAN BERİ USULSÜZ

 

Sayıştay Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun göreve geldikten 2 ay sonra usulsüz şekilde konut kiralama durumunun 2020 Haziran başına kadar devam ettiğini tespit etmiş. Yani  6 yıl boyunca Belediye Başkanı usule uymadan kirası Belediye Bütçesinden ödenmek üzere bir konutta oturmuş. 

 

Burada dikkat çeken konu ise, ‘Sosyal Belediyecilik’ anlamında öncelikle çalışanlarının ve ilçe halkının çocukları başta olmak üzere çalışan annelerin çocuklarına kreş hizmeti ve üniversite eğitimi görmek için İstanbul’a gelen ekonomik durumu olmayan kız öğrencileri bünyesinde bulunan misafirhanelerden ücretsiz yararlandırdığı gerekçesiye Bakırköy Belediyesi’nin geçmiş dönem yöneticilerine zimmet çıkaran Sayıştay Denetçilerinin, 6 yıl boyunca kanuna aykırı kiralama yapılan ve bedeli belediye bütçesinden çıkan Başkan Kerimoğlu’nun konutuyla ilgili zimmet çıkarıp çıkarmaması oldu.

 

Sayıştay Denetçilerinin ‘Sosyal Belediyecilik’ anlamında yapılan işten dolayı geçmiş dönem yöneticilerine zimmet çıkarıp, usulsüz kiralanan konutundan dolayı Bakırköy Belediyesi’ni ortalama 720.000,00 TL zarara uğratan Kerimoğlu’na zimmet çıkarmaması ise akıllarda soru işareti bıraktı.

 

Sayıştay Raporunda Sayıştay denetçileri, kiranın ne kadar olduğu belirtilmemiş, Başkanlık konutu kirasının 10.000,00 TL olduğu varsayımı üzerinden hesaplamış.

 

SÜREKLİ BORÇLANAN AMA GELİRLERİNİ TOPLAMAYAN BELEDİYE...

 

Hatırlanacağı gibi Bakırköy Belediye Başkanı görevi geldiği tarihte, devraldığı belediye borçlarını gerekçe göstererek farklı tarihlerde belediye meclisinden tartışmalara neden olan borçlanma taleplerinde bulunmuş ve oy çokluğu ile onay alarak borçlanmıştı. 2019 yılında da devam eden borçlanmalar için Sayıştay raporunun gelir ve giderler bilgilerinin yer aldığı tabloya baktığımızda belediyenin  305.489.324,31 TL gidere karşılık  277.867.011,14 TL gelir topladığı ve sadece 2019 yılı açığının 27.622.313,17 TL olduğu görülüyor.

 

Tabloların dipnotunda ise "2019 yılı borçlanma tutarı 45.027.441,07 TL" olduğu yönünde bir açıklama var. Ayrıca "Bütçe Gider Tahmin ve Gerçekleşen Tutar" Tablosundan belediyenin sadece 2019 yılında yaptığı FAİZ ödemesinin 13 milyon liraya yakın olduğu Sayıştay Raporunda yer bulmuştu. 

 

BELEDİYENİN ALLAHLIK MUHASEBE KAYITLARI

 

Sayıştay Bulgularına göre;

 

- İdarenin taşınmaz işlemlerinin incelenmesi neticesinde; diğer kurum ve kuruluşlara tahsis edilen ve kayıtlı değeri 7.429.000,00 TL olan 3 adet bina için muhasebe kayıtlarının yapılmadığı,

 

- İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş. (İDTM)’de bulunan 4.999.623,00 TL sermayesinin tamamı 241-Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabında takip edilmediği ve muhasebeleştirilmediği,

 

- Diğer kamu kurum ve kuruluşlardan idareye tahsis edilen 3 adet bina için muhasebe kayıtlarının yapılmadığı ve söz konusu kaydın yapılmaması nedeniyle tahsisli taşınmazların bilgisinin mali tablolarda yer almadığı tespit edilmiş.

 

Milyonlarca liralık varlığının muhasebe kaydını yapmayan, hissedarı olduğu şirketlerden elde edilen hisse gelirini başka kurumlara tahsis eden, muhasebe kaydını yapmayan belediye; neyi var ne yok nasıl bilecek? Hangi taşınmazını hangi kuruma ne zaman verdiğini, hangi taşınmazı hangi kurumdan aldığını bilmeyen belediye nasıl bir belediyedir?  

 

150 MİLYON LİRALIK VERGİSİNİ TAHSİL ETMEYEN/EDEMEYEN BELEDİYE

 

Sayıştay'ın bir başka bulgusunda "İdarenin Gelir Kesin Hesap Cetvelini oluşturan gelir kalemlerinin tahakkuk tahsilat oranlarının düşük düzeyde kaldığı; 2018’den149.663.927,58 TL vergi geliri tahakkukunun devredildiği; 2019 yılı içinde toplam 26.076.618,10 TL vergi geliri tahakkuk ettirildiği; 2019 yılı içinde toplam tahakkukun, 24.819.499,6386 TL'sinin tahsil edildiği, 2020 yılına ise 150.824.011,67 TL tahakkuk artığı devredildiği" tespit etmiş.

 

150 milyondan fazla vergi gelirini tahsil etmeyen belediyenin “Param yok, mali durumum kötü" diye yakınması şaşırtırken, tahsil edilmeyen vergi gelirlerinden bazıları tabloya dökmüş.

 

Bu tabloya göre 2019'da tahsil edilmeyen bazı vergi gelirleri ve tutarları şöyle:

 

- Çevre Temizlik Vergisi:                                             21.907.565,70 TL

 

- İlan Reklam Vergisi:                                                 37.208.009,10 T

 

- Yol Harcamalarına Katılım Vergisi:                            1.215.444,40 TL 

 

- Dahilde Alınan Diğer Mal Ve Hizmet Vergileri:        37.398.949,57 TL

 

- Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:                  335.701,59 TL

 

- Diğer Vergi Cezaları:                                                  52.758.341,31 TL

 

KİRA VE ECRİMİSİL GELİRLERİNİ TAHSİLE ETMEYEN/EDEMEYEN BELEDİYE

 

Bilindiği gibi ecrimisil bir kamu kuruluşunun taşınmazının herhangi bir kişi tarafından işgal edilmesi durumunda alınır. Kamu kuruluşunun özel şahıslar tarafından kullanılabilmesi için kira ihalesine çıkılması, ihaleyi alanla bir sözleşme yapılması gerekir. İşgal edilen yerler ise ihalesiz, sözleşmesiz  vatandaşın kullandığı yerdir. Bunun sahibi olan kamu kuruluşu tarafından tespit edilmesi durumunda kullandığı süre boyunca hesaplanan bir tutar alınır ve işgalci o yerden çıkarılır. Sayıştay tespitine göre sadece 2019 yılında belediyenin ihalesiz, sözleşmesiz işgal edilmiş yerleri için hesapladığı  1.725.205,13 TL tahsil edilmemiş. Sadece tahsil edilmeyen ecrimisil tutarına  bakıldığında belediyenin ne kadar çok işgalli yerinin olduğu anlaşılabiliyor. İhaleli-sözleşmeli yerlerinin 2019 yılı gelirlerinin tahsil edilmeyen işgalli yerler ecrimisilinin neredeyse üçte biri oluşu ( 608.863,56 TL) da işgalli yerlerinin ne kadar çok olduğuna işaret eden bir başka bilgi. Yani Bakırköy Belediyesinin taşınmazları işgal altında!!!!

 

Sayıştay Raporuna göre " İdarenin taşınmaz işlemlerinin incelenmesi neticesinde; Emlak İstimlak Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 2019 yılı için tespit edilen ecrimisil bedelleri tahsil edilmemiş 1.725.205,13 TL, taşınmaz kira gelirlerinden ise 608.863,56 TL’nin bulunduğu; 2019 yılı itibari ile kira ve ecrimisil gelirlerine ilişkin takipli alacağı 7.964.253,10 TL olarak tespit edilmiş".

 

KİRALANAN VEYA İŞGALLİ KULLANILAN YERLERİN KİRA/ECRİMİSİL BEDELLERİ DE EKSİK HESAPLANMIŞ... HESAPLAMA YÖNTEMİ: ŞİFAHİ…

 

Sayıştayın konuya ilişkin tespiti” İdare mülkiyetinde bulunan taşınmazların tahmini kira bedeli veya işgalli kullanımlar için ecrimisil bedel tespitinde herhangi bir fiyat araştırması yapılmamakta, idare görevlilerince şifahi olarak alınan bilgilerle yetinilmektedir. idarenin kira bedellerinin hatalı ya da eksik belirlemeden kaynaklanan sebeplerle yıllık olarak 1.184.647,2 TL eksik geliri olduğu aşikârdır.” ifadeleriyle yer almış.

 

EN AZ 160 MİLYON GELİR TAHSİL EDİLMEMİŞ YA DA EKSİK ALINMIŞ

 

Sayıştayın hesabını yaptığı belediye gelirlerinden toplamda 160 milyon lira gelirin tahsil edilmediği/eksik hesaplandığı görülüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilip Bakırköy Belediyesi tarafından takip edilmeyen kazı bedelleri gibi gelirlerin tutarları ise bilinmiyor. Tahsil edilmediği için tutarı bilinmeyen başka gelirler de var ve bu tahsil edilmeyen gelirler Sayıştay Raporuna konu edilmiş.

 

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Bakırköy, Belediyesi’nin, 2019, Yılı, Sayıştay, Raporu, Tartışılan, Gerçekleri, Gözler, Önüne, Serdi!, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı UA-176058651-1